POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LA PÀGINA WEB www.jardineriadelvalles.com

La present política de privacitat descriu les formes en la qual recollim la informació, amb quina fi la utilitzem i com la gestionem. La seva privacitat és important per a nosaltres i li atorguem una gran importància, per això desitgem expressar el màxim compromís amb la protecció de les dades personals dels nostres Usuaris. Hem implementat les mesures tècniques i organitzatives necessàries que indica la normativa de protecció de dades per a assegurar la confidencialitat de les seves dades, donant compliment al Reglament General de Protecció de Dades aprovat per la Unió Europea (*RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (*LOPDGDD). No obstant això, no podem assumir cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’Usuari.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT?

Raó Social: *PAISAGISMO DEL VALLS, SL (d’ara endavant, la “Empresa” o el “Responsable”).
CIF: B67282517
Domicili: *AVDA VERGE DE MONTSERRAT, S/N – 08445 CÀNOVES I SAMALÚS – BARCELONA
Telèfon: 931 780 059
Email per a comunicacions en matèria de Protecció de dades: info@jardineriadelvalles.com

QUINES SÓN LES FINALITATS DEL TRACTAMENT? QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT?
Les dades personals dels interessats es tractaran per *PAISAGISMO DEL VALLS, SL d’acord amb les següents finalitats, depenent del moment en el qual s’aporti aquesta informació:

1. A fi d’atendre les seves consultes o enviar-li informació relacionada amb la seva sol·licitud, pot ser necessari que obtinguem informació per part seva, en tal cas, li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de manera expressa. Únicament ha d’enviar-nos les dades dels quals vostè és titular, o bé de tercers, si és el seu representant legal o ha obtingut el seu consentiment inequívoc. La base jurídica del tractament es correspon amb l’art. 6.1 a) *RGPD (consentiment de l’interessat).

2. Per a la tramitació d’altes com a client, actualització de les dades i gestió de la relació mercantil que pogués existir. Les dades seran recollides a través del corresponent formulari de registre, inicialment, i de les transaccions comercials, posteriorment. En concret, s’engloben les següents accions:

Creació del compte com a client a través de la web, utilitzant els diferents enllaços habilitats per *PAISAGISMO DEL VALLS, S.L. sobre aquest tema. Per a això, s’atén la base legal contemplada en l’art. 6.1 a) *RPGD (consentiment de l’interessat).

Administració i gestió de la relació contractual existent amb el client, d’acord amb l’art. 6.1 b) *RGPD.

Anàlisi dels clients, a fi de poder dur a terme estudis de mercat i enquestes d’opinió, justificat per l’interès legítim, d’acord amb l’article 6.1 f) *RGPD.

Sempre que vostè ho desitgi podem enviar-li informació comercial periòdicament dels nostres productes i/o serveis, inclòs els *newsletter, o bé informació de tercers amb els quals mantinguem col·laboracions comercials. Sent la base legítima d’aquest tractament l’art. 6.1 a) *RGPD (consentiment de l’interessat).

Complir amb les nostres obligacions contractuals en el cas que vostè hagi decidit adquirir algun dels nostres productes i/o serveis, així com realitzar la gestió administrativa, fiscal i comptable derivada dels treballs que hem realitzat. Aquesta finalitat es basa en l’article 6.1 c) del *RGPD: compliment d’una obligació legal aplicable a l’empresa.

3. Gestionar les subscripcions per a rebre informació comercial sobre JARDINERIA DEL VALLS, S.L., per al que es recapta el consentiment de l’interessat en nostra *newsletter, a través dels mecanismes habilitats sobre aquest tema en la web. El tractament està basat en l’art. 6.1 a) *RGPD (consentiment de l’interessat), el qual pot ser retirat en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada.

4. Gestió de publicacions en Xarxes socials i la nostra web, en el cas que vostè decideixi fer-se seguidor en les nostres pàgines de xarxes socials, o bé hagi atorgat el seu consentiment perquè es publiquin les seves dades en les mateixes o en la nostra web. Vostè consent que les seves dades personals siguin tractats en la forma en la qual cadascuna d’aquestes xarxes socials ho permetin en funció de la seva tècnica, així com dels seus propis termes i condicions, i no seran utilitzades per a finalitats diferents a les previstes per les pròpies xarxes socials i dins de la plataforma i/o entorn d’aquestes. En els següents enllaços pot ampliar la informació:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

*Youtube: https://www.google.es/intl/es/policies/privacy

*LinkedIn: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/#

També consent el nostre accés a les dades contingudes en el seu perfil, al fet que li puguem enviar comunicacions comercials a través de la missatgeria interna de la xarxa social, i que un esdeveniment creat per nosaltres pugui aparèixer publicat en el seu mur, (en el cas de *facebook) o en altres seccions principals d’altres xarxes socials. Pot deixar de seguir-nos en les nostres xarxes socials utilitzant les eines que elles mateixes proporcionen. *Le Informem qualsevol interessat les dades personals del qual puguin aparèixer en les xarxes socials el perfil de les quals tinguem obert, la possibilitat d’exercir els seus drets conforme s’especifica en l’apartat DRETS DELS INTERESSATS.

5. Participar en els possibles processos de selecció de personal que poguéssim realitzar en el cas que vostè ens enviï el seu curriculum vitae. La base jurídica del tractament radica en el consentiment de l’interessat, d’acord amb l’art. 6.1 a) *RGPD.

QUINS SÓN ELS CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES?
Conservarem les dades durant el període de prescripció de les obligacions legals, i entretant continuï existint interès a mantenir les relacions per totes dues parts, de manera que procedirem a la supressió dels mateixos quan ja no sigui necessari aconseguir les finalitats que haguessin justificat el tractament d’aquests. Els currículums rebuts seran destruïts en cas que fossin descartats dels possibles processos de selecció que poguéssim realitzar, conservant-los un període màxim d’un any.

Termini de conservació de les seves dades per a l’enviament de comunicacions comercials:

Si vostè ens ha autoritzat expressament, conservarem les seves dades fins que vostè decideixi retirar el seu consentiment.
Si vostè ha mantingut una relació contractual amb nosaltres i li enviem *comuncaciones comercials, conservarem les seves dades fins que vostè decideixi oposar-se a aquest tractament.

COM HAIG D’ACTUALITZAR LES MEVES DADES PERSONALS?
L’Usuari garanteix que les dades personals que ens ha facilitat a través d’aquest lloc web són veraços, correctes, actuals i complets. L’Usuari haurà de comunicar-nos qualsevol modificació o actualització d’aquests, mitjançant l’enviament d’una comunicació a les adreces postals o electròniques assenyalades en l’apartat on pot exercir els drets?

QUINS SÓN ELS DESTINATARIS DE LA INFORMACIÓ?
No cedirem informació a tercers excepte obligació legal i les necessàries per a prestar els serveis, o bé en el cas que vostè presti el seu consentiment exprés i inequívoc.

EXISTEIXEN TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES?
L’informem que, en usar els serveis d’algunes xarxes socials, com Facebook, *Youtube, *LinkedIn, o Instagram, es pot produir Transferències Internacionals de dades fora de la UE en països com els Estats Units, d’acord amb els mecanismes jurídics legalment establerts. Per a més informació, consultar les polítiques que sobre aquest tema publiquen aquestes xarxes socials, en el seu lloc oficial.

Tingui en compte aquesta informació si vostè ens permet publicar en alguna ocasió alguns de les seves dades en les xarxes socials en les quals tinguem un perfil obert.

QUINS DRETS TENEN ELS INTERESSATS?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També tindran dret a retirar el consentiment al tractament de les seves dades en qualsevol moment quan la base que legítima el mateix sigui l’obtenció del propi consentiment de l’interessat.

Podran presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, com l’Agència Espanyola de Protecció de dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o cregui que el tractament de dades no és adequat amb la legalitat vigent.

ON POT EXERCIR ELS DRETS?
Mitjançant comunicació escrita dirigida a *PAISAGISMO DEL VALLS, SL., *AVDA VERGE DE MONTSERRAT, S/N – 08445 CÀNOVES I SAMALÚS, BARCELONA o bé, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça info@jardineriadelvalles.com, identificant-se i concretant la seva sol·licitud aportant fotocòpia del DNI o document equivalent.

En les comunicacions comercials inclòs els *newsletter vostè podrà revocar el consentiment atorgat mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la nostra adreça info@jardineriadelvalles.com  indicant en el missatge la frase “Baixa del Servei de Comunicacions”, o bé prement sobre l’enllaç de baixa si en el missatge del correu així s’indica, podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web.

MESURES DE SEGURETAT
Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions del REGLAMENT GENERAL DE *PROTECCION DE DADES (*RGPD) per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats. El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el *RGPD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT
L’usuari manifesta que ha estat informat sobre la nostra política de protecció de dades i consent el seu tractament amb les finalitats expressades anteriorment. S’adverteix que alguns dels serveis prestats en la Web podran tenir condicions particulars, en tal cas s’informarà degudament els usuaris.

POLÍTICA DE COOKIES
Una *cookie és un petit fitxer de text que s’emmagatzema en el seu navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que la web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta pàgina. Les cookies solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d’ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d’usuari, etc. L’objectiu de la *cookie és adaptar el contingut de la web al seu perfil i necessitats, sense cookies els serveis oferts per qualsevol pàgina es veurien minvats notablement. Si desitja consultar més informació sobre què són les cookies, què emmagatzemen, com eliminar-les, desactivar-les, etc., li preguem que es dirigeixi a aquest enllaç.

Cookies utilitzades en aquest lloc web

Seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades procedim a detallar l’ús de cookies que fa aquesta web amb la finalitat d’informar-lo amb la màxima exactitud possible.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies pròpies:

Cookies de sessió, per a garantir que els usuaris que escriguin comentaris en el blog siguin humans i no aplicacions automatitzades. D’aquesta manera es combat el *spam.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies de tercers:

Google *Analytics: Emmagatzema cookies per a poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d’aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d’informació sobre vostè per Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-lo comunicant directament amb Google.
Xarxes socials: Nosaltres utilitzem diversos complements de xarxes socials com Facebook-, Twitter- i Google+ en alguns dels nostres llocs web. A continuació l’informem sobre els complements de cadascuna d’aquestes xarxes socials:Facebook *Plugin

Nosaltres utilitzem en el nostre lloc web el *Plugin “Facebook-*Button” de Facebook Inc., 1601 S. Califòrnia Ocell, Pal Alt, CA 94304, USA (Facebook). Vostè pot utilitzar-ho per a informar sobre la nostra web o per a compartir la pàgina, o part d’ella, com una oferta que li produeixi interès. El complement està indicat pel logotip de Facebook o l’expressió “M’agrada”. A través del complement, poden transferir-se les dades personals a Facebook, si vostè ha iniciat sessió allí.

En visitar el nostre lloc, les seves dades es transmetran a Facebook en la mesura en què visiti el seu propi lloc web, fins i tot si no està registrat com a usuari en Facebook i no fa clic en el *PlugIn corresponent en les nostres pàgines. No obstant això, Facebook no pot proporcionar immediatament una relació personal directa, per exemple, a través de la seva adreça IP. Això només seria possible a través de la informació del seu proveïdor.

Si correspon, es transmetran les següents dades:

Adreça IP

La seva identificació d’usuari, si està registrat i ha iniciat sessió en Facebook

Data i hora de la visita

Versió del navegador i sistema operatiu que està utilitzant, resolució de pantalla

L’origen dels visitants (referència), si va seguir un enllaç

Complements instal·lats com a Flaix o Adobe Reader

URL de la nostra pàgina en la qual està integrat el complement.

Si està registrat en Facebook, les seves regulacions de protecció de dades s’apliquen igualment https://www.facebook.com/privacy/explanation. El propòsit exacte de les dades transmeses també pot vostè trobar-los en aquesta Política de privacitat.

Twitter

Amb el *Plugin “Twitter”, un servei de *microblogging de l’empresa estatunidenca Twitter, Inc. (795 *Folsom *St., Suite 600, San Francisco, CA 94107), el seu navegador també estableix una connexió directa amb els servidors de Twitter i el Botó carregat des d’allí. La informació es transmet a Twitter. Fins i tot si no està connectat, Twitter pot recopilar i guardar dades d’ús segons sigui necessari. Requisit previ és que hagi activat el botó de Twitter i faci clic en un dels nostres llocs web. A continuació pot “tuitar” la informació a través de la finestra de Twitter d’obertura, i després enviar la informació tuitada a Twitter. Aquesta informació es publicarà en el seu perfil d’usuari de Twitter. Pot trobar més informació sobre la recopilació, l’anàlisi i el processament de les seves dades per Twitter, així com els seus drets relacionats en la política de privacitat de Twitter, que es pot trobar en https://twitter.com/privacy?lang=es.

Google Plus

Usem els *Plug-*In “+ 1-*Button” de Google Inc., 1600 *Amphitheatre *Parkway, *Mountain *View, CA 94043, els EUA (“Google”) en els nostres llocs web. Els complements estan marcats amb el logotip de Google + o l’expressió “+1”.

En cridar a la pàgina que conté el complement, Google rep la informació de la pàgina del lloc web que ha visitat. Si ha iniciat sessió en Google+ en aquest moment, Google pot associar la visita amb el seu compte de Google +. Aquesta transmissió també es duu a terme sense interacció amb el *Plugin i només pot evitar-se en tancar sessió en Google+ abans de cridar a la pàgina corresponent. En interactuar amb un complement (especialment en fer clic en el botó +1), la informació també es transmet directament a Google i s’emmagatzema allí. Pot evitar aquesta transferència de dades en tancar sessió en Google+ abans de les interaccions corresponents.

Els *Plug-*In de Google+ estan dissenyats per a permetre als usuaris publicar informació a tot el món i rebre contingut personalitzat de Google i els seus socis. A més de la informació sobre quines pàgines es van visitar i per a quin contingut es va assignar un “+1”, Google també emmagatzema informació sobre la pàgina que es va veure en fer clic en el botó +1. Els resultats de les interaccions, juntament amb el nom del perfil de Google+ i la foto de perfil, es poden veure en els serveis de Google (en els resultats de cerca, en el perfil de Google, en altres llocs web i en els anuncis).

Pot trobar informació addicional sobre el propòsit i abast de la recopilació de dades mitjançant el botó +1 i el posterior processament i ús de les dades per part de Google, així com els seus drets sobre aquest tema i opcions de protecció de la seva privacitat són la política de privacitat del botó Google +1 aquí https://developers.google.com/+/web/*buttons-*policy. Les dades s’usaran d’acord amb la Política general de privacitat de Google. Pot trobar més informació sobre aquest tema en aquesta adreça web.

*LinkedIn *Plugins

Nosaltres utilitzem en el nostre lloc web els *Plugins de *LinkedIn *Corporation(„*LinkedIn“), 2029 *Stierlin *Court, *Mountain *View, CA 94043, USA. Vostè pot identificar els *Plugins pel logotip de *Lindek-*In o pel botó “Compartir” (“Recomanar”).

Si accedeix a *LinkedIn des del nostre lloc, *LinkedIn recopila informació dels dispositius i xarxes.

Tan aviat com visiti el nostre lloc web, el seu navegador estableix una connexió directa amb els servidors de *LinkedIn. *LinkedIn obté automàticament la URL de la pàgina web de la qual procedeix o de la pàgina a la qual està dirigit. *LinkedIn també rep l’adreça de Protocol d’Internet (“IP”) del seu ordinador o del servidor *Proxy a través del qual accedeix a Internet, així com informació sobre el sistema operatiu del seu ordinador i el navegador web que usa, el seu dispositiu mòbil (inclòs el del sistema operatiu del seu dispositiu mòbil), l’identificador de dispositiu mòbil disponible, el sistema operatiu del seu dispositiu mòbil (si està accedint a *LinkedIn des d’un dispositiu mòbil) i el nom del seu proveïdor de serveis d’Internet o el seu proveïdor de serveis sense fils. *LinkedIn també pot rebre informació d’ubicació.

Si ha iniciat sessió en el seu compte com a membre de *LinkedIn mentre visita vostè el nostre lloc web, i vincula els continguts d’aquest lloc web al seu perfil de *LinkedIn, *LinkedIn podrà associar la seva visita a aquest lloc web amb el seu compte d’usuari. Informació actualitzada sobre la privacitat en *InkedIn, en particular sobre els seus drets i opcions de configuració, pot consultar-los aquí https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Desactivació o eliminació de cookies

En qualsevol moment podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de cookies d’aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de manera diferent en funció del navegador que estigui usant. Aquí li deixem una guia ràpida per als navegadors més populars.

Notes addicionals
Ni és

Estàs interessat en els nostres serveis

Consulta’ns  o Demana’ns pressupost

estarem encantats d’ajudar-te amb qualsevol dubte que tinguis

Tingues en compte que només instal·lem per la Zona de Catalunya

Però el subministrament de material és per tota la Península i UE

¿EN QUÈ ESTÀS INTERESSAT?